dimarts, 22 de febrer de 2011


imatge: http://profesorajaimepaula.blogspot.com


HABILITAT LINGÜÍSTICA. ESCRIURE

L'activitat 4 ha consistit en elaborar una wiki en grup. Una de les habilitats lingüístiques bàsiques i claus en la nostra assignatura, Llengua i literatura catalana és l'escriptura, ja que és més que evident reconèixer que quan s'escriu no sols esteim treballant la cal·ligrafia sinó que hi ha molts objectius que s'assoleixen escrivint. Un dels problemes que tenim com a docents és que l'alumnat, moltes vegades es troba totalment desmotivat davant de l'escriptura, consideren aquest treball com molt poc atractiu, i com no, per a nosaltres, moltes vegades és complicat motivar-los i engrescar-los en l'escriptura. Aquesta activitat treballada durant aquests darrers dies, ha permès treballar una habilitat bàsica en la nostra matèria fent-nos veure que no sols el paper i el bolígraf són vàlids per a treballar l'escriptura sinó que les eines que ens faciliten els nous recursos són plenament vàlids per tal d'assolir objectius que són claus en la nostra matèria.

EXERCICI
La proposta feta per la tutora del curs era treballar l'expressió escrita d'un contingut de classe, prèviament seleccionat, utilitzant una nova eina: la wikiespace.

ACTIVITAT
La posada en pràctica ha suposat un treball previ, ja que el treball s'havia de realitzar en grup. La tutora anava indicant amb quin grup havíem de treballar i ens anava donant les pautes a seguir. Primerament, ens donà d'alta com a grup 3, després la feina ja era nostra. El grup de treball es posà en marxa, tot d'una se seleccionà el tema de treball i es decidí l'anomenament d'una coordinadora de grup, sense la qual no s'hauria pogut fer efectiu el treball. Una vegada decidit el tema es crearen petits grups de treball ja que hi havia professores de diferents matèries, i per tant, l'agrupació era necessària per tal de divir la feina. Després, independentment cadascú havia d'elaborar el seu espai wiki i penjar-ho a la pàgina wiki del grup.

REFLEXIÓ
L'activitat ha estat d'allò més interessant. En primer lloc, hem pogut veure en primera persona com seria el treball grupal que haurien de fer els nostres alumnes abans de crear el seu espai wiki, com hi ha tot un treball darrere de col·laboració, molt important per a fomentar l'autonomia i la iniciativa dels nostres alumnes. Després, hem pogut veure com d'important és el treball en grup per tal de poder fer efectiu l'espai creat ja que si no hi ha un treball col·laboratiu és impossible que la wiki quedi concretada, elaborada i tancada. I, com no, aquest treball no sols ajuda a fomentar el respecte i el treball en grup, sinó que a més, crea un esperit de recerca dels alumnes (nosaltres en aquest cas) dins dels recursos que facilita internet, i, a més, si amb tot això no era suficient, es provoca en tot moment que l'alumne escrigui, treball que moltes vegades costa aconseguir dins de les nostres aules ordinàries.

Finalment, simplement comentar que he trobat les wiki molt interessants per a treballar diferents aspectes, com bé he comentat anteriorment. Crec que els recursos que facilita disten molt de la feina que s'ha pogut realitzar en uns dies amb aquest espai ja que he observat que es poden penjar vídeos, imatges... i molts més recursos que no he pogut usar per qüestions de temps, eines que trob d'allò més interessant dominar i usar dins de l'aula. Consider que és una eina interessant per a treballar una de les habilitats que crec que menys agrada als nostres alumnes, l'escriptura.

A continuació teniu l'enllaç per tal de consultar la wiki creada conjuntament amb les companyes del grup 3:

http://llentic02-grup3.wikispaces.com/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada