diumenge, 6 de març de 2011


ACTIVITAT GLOBAL


La següent activitat treballarà no sols una de les habilitats lingüístiques com bé feien la resta de les activitats realitzades durant aquest curs, en aquest cas treballam amb un material que treballa vàries habilitats lingüístiques, per tant, ens ajuden en la nostra matèria a treballar amb una sola activitat diverses habilitats, així veiem com d'útil resulta portar a terme aquest treball.
L'activitat s'ha realitzat utilitzant una nova eina plantejada per la tutotra del
curs, concretament glogster, una eina que permet realitzar pòsters digitals. A continuació s'especificarà quin ha estat el treball i el resultat del mateix.

EXERCICI
L'exercici que se'ns plantejà va ser elaborar un pòster digital utilitzant un nou recurs en línia com és glogster, una eina que permet elaborar cartells dinàmics, o no, sobre qualsevol tema. Una eina senzilla, pràctica i molt interessant.

ACTIVITAT
L'activitat, en primer lloc, no s'ha pogut portar a terme amb els alumnes de moment ja que el temps no ho ha permès, el que es planteja a continuació és el treball realitzat i el plantejament d'una activitat que es realitzarà durant les següents setmanes amb els alumnes de 1r i 2n de l'ESO respectivament ja que aquesta eina ho permet.
En primer lloc, es va tenir un primer contacte amb l'eina i s'elegí un tema al voltant del qual realitzar el pòster, es decidí crear un pòster digital sobre l'obra: El petit príncep. S'elegí aquesta obra ja que és un llibre de lectura obligatòria de primer cicle, per tant es decidí crear un pòster per presentar la lectura com una obra atractiva i interessant. En segon lloc, i després de la selecció del tema senzillament es començà a treballar amb glogster, utilitzant totes les eines que ens facilita. Finalment, el pòster quedà enllestit.

REFLEXIÓ
Aquesta activitat ha resultat molt interessant i engrescadora ja que glogster és una eina molt bona d'utilitzar i que ens permet un treball àgil que treballa molts aspectes de la nostra matèria com és la lectura, l'expressió escrita... tot en català. L'eina ha permès elaborar un pòster que s'ha mostrat als alumnes i que ha agradat moltíssim, bàsicament perquè és una eina molt divertida i s'obtenen uns resultats fantàstics i atractius. Vista la recepció dels alumnes s'ha plantejat que tots els llibres de lectura es presentaran al principi del curs usant aquest recurs ja que des del Departament de Català s'ha decidit que és una eina molt atractiva per als nins i que el proper curs podria ser una bona eina per començar-hi i intentar atreure així, als alumnes cap a la lectura.
Un altre aspecte a comentar és l'ús que se li donarà a l'eina. Els alumnes de 1r i 2n de l'ESO han de realitzar una guia de viatges per a la tercera avaluació que comença ja en unes setmanes, se'ls ha plantejat usar l'eina glogster com un recurs per tal de presentar les seves guies, així, usant el canó de l'aula es visualitzaria el seu glog mentre realitzen l'exposició i mostren les guies creades, o fins i tot, que la seva guia sigui un glog. Els alumnes s'han mostrat d'allò més interessats després de visualitzar el glog realitzat per la docent.
Personalment, aquest eina m'ha resultat una de les més interessants, sobretot perquè crec que és una eina d'allò més interessant per tal de treballar amb els nins ja que els resultats s'obtenen de manera immediata i resulta molt motivador si tenim en compte que el nostre alumnat és castellanoparlant i costa moltíssim que escriguin en català, llegesquin... Per tant, consider que aquesta és una de les grans eines descobertes durant aquest curs i una eina que se seguirà utilitzant.

Podeu visualitzar el resultat del treball entrant al glog elaborat per la docent:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada