dimarts, 8 de març de 2011
REFLEXIÓ FINAL


En aquest punt i després de tot el treball realitzat, és el moment de reflexionar sobre tot allò que hem fet durant aquestes darreres setmanes.


- 1 - REVISIÓ GENERAL:

Caldrà fer una breu revisió sobre tot allò que s'ha treballat durant aquest període.
El curs, ens presentà el tre
ball sistemàtic de les diferents habilitats lingüístiques que solem treballar diàriament en les nostres classes. Així, se'ns presentaven les habilitats que treballam més enllà del propi llibre de classe. Es tractava de, durant un període concret de temps, treballar ajudats de les noves tecnologies i tots els recu
rsos que ens facilita internet les habilitats lingüístiques següents:

- escoltar
- llegir
- parlar
- conversar
- escriure


- 2 - TREBALL


El treball s'ha realitzat usant tots els recursos que presentava la professora/tutora del curs. Per tant, treballarem amb eines com:

-Wordle (per treballar
l'habilitat lingüística d'escoltar, obtenint com a resultats núvols de conceptes).
-CMapTools (partint del treball de l'habilitat lingüística de llegir ens atrevíem a sintetitzar i a elaborar mapes conceptuals que poden ajudar als nostres alumnes en l'estudi).

-Audacity (ens permetia treballar l'habilitat: parlar, així podíem enregistrar elements i penjar-los a espais com el youtube per tal de poder ser consultat i visualitzat).

-Goear (eina que ens ajudava a treballar la conversa amb els alumnes, de tal mode que després es poguessin
imatge: http://rcaneter.blogspot.com/ realitzar correccions, revisions, entre d'altres).

-Wikispace (espai virtual creat al voltant d'una temàtica concreta, eina d'allò més interessant si tenim en compte la seva capacitat per fer treballar els alumnes en equip, practicant així l'escriptura).

-Glogster i voicethread (eines que permeten el treball de diversos aspectes aspectes lingüístics, creant pòsters digitals i enregistraments).

- 3- REFLEXIÓ FINAL:

* Personalment, totes aquest eines que he comentat anteriorment eren noves per a mi i per tant, sols el treball introductori ja ha resultat d'allò més interessant, és a dir, sols el fet de descobrir-les ja ha fet que valgués la pena el treball amb elles.

* Cadascuna de les eines m'ha permés treballar d'una manera o altra, no sols una de les
habilitats lingüístiques de la matèria sinó que m'ha permés treballar de manera sistemàtica diverses habilitats, ja que no són eines tancades.

* M'agradaria comentar que sí és ben cert que les eines que més m'han sorprés, sobretot pels resultats i per l'actitud de l'alumnat davant d'elles han estat: Wordle, Goear i Glogster, sobretot la primera i la darrera, ja que els propis alumnes podien veure els resultats del seu treball de manera immediata, resultant-los, per tant, d'allò més atractiu.

* Pel que fa a l'impacte de les eines en la pràctica docent, simplement m'agradaria comentar que totes elles han estat ben rebudes per part de l'alumnat, fet que ha ajudat a treballar amb elles. Els alumnes, en el moment en què han trobat eines novedoses que usen un material de suport que va molt més enllà del llibre de text de l'aula han canviat radicalment d'actitud i així s'ha vist en els resultats. Per tant, l'impacte ha estat ben positiu si es veuen els resultats, les actituds i els exercicis i les activitats creades.

* Finalment, simplement comentar que les eines no sols han resultat novedoses i motivadores pel fet que permeten un treball total pel que fa a les habilitats que treballa la nostra matèria, Llengua i literatura catalana, sinó que a més, han permés descobrir als alumnes (i a la docent) que l'assignatura no sols es pot treballar amb un llibre sinó que hi ha moltes més eines que faciliten l'aprenentatge. Per tant, s'espera que treballant i usant, cada cop més no sols aquestes eines facilitades sinó moltes altres que tenim al nostre abast com a docents, l'aprenentatge sigui major, així com l'actitud per part dels nostres alumnes cap a la llengua sigui de recepció total.

* Per concloure, simplement comentar que el curs ha resultat d'allò més motivador si veiem més enllà de la data d'avui, observant tot el treball i el procés evolutiu que podrem veure dins de les aules. Les eines són, per tant, d'allò més útils i interessants, a l'igual que han estat les explicacions i les exemplificacions de les mateixes a l'espai de moodle.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada