diumenge, 27 de març de 2011

FEINES DELS ALUMNES:
A continuació podeu trobar exemples pràctics de les eines usades durant aquest curs.

WORDLE:
Alumnes de 2n C,E i G, sols clicant al damunt podreu veure més informació:

Wordle: MatthewJimenez 2CWordle: què volen aquesta gent ?Wordle:  la gavina

Wordle: Amb un llibre mai estaràs solWordle: la BalengueraWordle: que volen aquesta guent

Wordle: un altre realitatWordle: la gavinaWordle: la gavina

Wordle: UntitledWordle: Tens un amicWordle: La poesia dels teus ulls


Wordle:  Tens un amic.

GLOGSTER:
Glog elaborat per una alumna de 2nG, Núria Gutierrez Tirado, creat per a l'exposició oral que han de realitzar sobre una guia de viatges, la seva selecció: Roma.

dimarts, 8 de març de 2011
REFLEXIÓ FINAL


En aquest punt i després de tot el treball realitzat, és el moment de reflexionar sobre tot allò que hem fet durant aquestes darreres setmanes.


- 1 - REVISIÓ GENERAL:

Caldrà fer una breu revisió sobre tot allò que s'ha treballat durant aquest període.
El curs, ens presentà el tre
ball sistemàtic de les diferents habilitats lingüístiques que solem treballar diàriament en les nostres classes. Així, se'ns presentaven les habilitats que treballam més enllà del propi llibre de classe. Es tractava de, durant un període concret de temps, treballar ajudats de les noves tecnologies i tots els recu
rsos que ens facilita internet les habilitats lingüístiques següents:

- escoltar
- llegir
- parlar
- conversar
- escriure


- 2 - TREBALL


El treball s'ha realitzat usant tots els recursos que presentava la professora/tutora del curs. Per tant, treballarem amb eines com:

-Wordle (per treballar
l'habilitat lingüística d'escoltar, obtenint com a resultats núvols de conceptes).
-CMapTools (partint del treball de l'habilitat lingüística de llegir ens atrevíem a sintetitzar i a elaborar mapes conceptuals que poden ajudar als nostres alumnes en l'estudi).

-Audacity (ens permetia treballar l'habilitat: parlar, així podíem enregistrar elements i penjar-los a espais com el youtube per tal de poder ser consultat i visualitzat).

-Goear (eina que ens ajudava a treballar la conversa amb els alumnes, de tal mode que després es poguessin
imatge: http://rcaneter.blogspot.com/ realitzar correccions, revisions, entre d'altres).

-Wikispace (espai virtual creat al voltant d'una temàtica concreta, eina d'allò més interessant si tenim en compte la seva capacitat per fer treballar els alumnes en equip, practicant així l'escriptura).

-Glogster i voicethread (eines que permeten el treball de diversos aspectes aspectes lingüístics, creant pòsters digitals i enregistraments).

- 3- REFLEXIÓ FINAL:

* Personalment, totes aquest eines que he comentat anteriorment eren noves per a mi i per tant, sols el treball introductori ja ha resultat d'allò més interessant, és a dir, sols el fet de descobrir-les ja ha fet que valgués la pena el treball amb elles.

* Cadascuna de les eines m'ha permés treballar d'una manera o altra, no sols una de les
habilitats lingüístiques de la matèria sinó que m'ha permés treballar de manera sistemàtica diverses habilitats, ja que no són eines tancades.

* M'agradaria comentar que sí és ben cert que les eines que més m'han sorprés, sobretot pels resultats i per l'actitud de l'alumnat davant d'elles han estat: Wordle, Goear i Glogster, sobretot la primera i la darrera, ja que els propis alumnes podien veure els resultats del seu treball de manera immediata, resultant-los, per tant, d'allò més atractiu.

* Pel que fa a l'impacte de les eines en la pràctica docent, simplement m'agradaria comentar que totes elles han estat ben rebudes per part de l'alumnat, fet que ha ajudat a treballar amb elles. Els alumnes, en el moment en què han trobat eines novedoses que usen un material de suport que va molt més enllà del llibre de text de l'aula han canviat radicalment d'actitud i així s'ha vist en els resultats. Per tant, l'impacte ha estat ben positiu si es veuen els resultats, les actituds i els exercicis i les activitats creades.

* Finalment, simplement comentar que les eines no sols han resultat novedoses i motivadores pel fet que permeten un treball total pel que fa a les habilitats que treballa la nostra matèria, Llengua i literatura catalana, sinó que a més, han permés descobrir als alumnes (i a la docent) que l'assignatura no sols es pot treballar amb un llibre sinó que hi ha moltes més eines que faciliten l'aprenentatge. Per tant, s'espera que treballant i usant, cada cop més no sols aquestes eines facilitades sinó moltes altres que tenim al nostre abast com a docents, l'aprenentatge sigui major, així com l'actitud per part dels nostres alumnes cap a la llengua sigui de recepció total.

* Per concloure, simplement comentar que el curs ha resultat d'allò més motivador si veiem més enllà de la data d'avui, observant tot el treball i el procés evolutiu que podrem veure dins de les aules. Les eines són, per tant, d'allò més útils i interessants, a l'igual que han estat les explicacions i les exemplificacions de les mateixes a l'espai de moodle.

diumenge, 6 de març de 2011


ACTIVITAT GLOBAL


La següent activitat treballarà no sols una de les habilitats lingüístiques com bé feien la resta de les activitats realitzades durant aquest curs, en aquest cas treballam amb un material que treballa vàries habilitats lingüístiques, per tant, ens ajuden en la nostra matèria a treballar amb una sola activitat diverses habilitats, així veiem com d'útil resulta portar a terme aquest treball.
L'activitat s'ha realitzat utilitzant una nova eina plantejada per la tutotra del
curs, concretament glogster, una eina que permet realitzar pòsters digitals. A continuació s'especificarà quin ha estat el treball i el resultat del mateix.

EXERCICI
L'exercici que se'ns plantejà va ser elaborar un pòster digital utilitzant un nou recurs en línia com és glogster, una eina que permet elaborar cartells dinàmics, o no, sobre qualsevol tema. Una eina senzilla, pràctica i molt interessant.

ACTIVITAT
L'activitat, en primer lloc, no s'ha pogut portar a terme amb els alumnes de moment ja que el temps no ho ha permès, el que es planteja a continuació és el treball realitzat i el plantejament d'una activitat que es realitzarà durant les següents setmanes amb els alumnes de 1r i 2n de l'ESO respectivament ja que aquesta eina ho permet.
En primer lloc, es va tenir un primer contacte amb l'eina i s'elegí un tema al voltant del qual realitzar el pòster, es decidí crear un pòster digital sobre l'obra: El petit príncep. S'elegí aquesta obra ja que és un llibre de lectura obligatòria de primer cicle, per tant es decidí crear un pòster per presentar la lectura com una obra atractiva i interessant. En segon lloc, i després de la selecció del tema senzillament es començà a treballar amb glogster, utilitzant totes les eines que ens facilita. Finalment, el pòster quedà enllestit.

REFLEXIÓ
Aquesta activitat ha resultat molt interessant i engrescadora ja que glogster és una eina molt bona d'utilitzar i que ens permet un treball àgil que treballa molts aspectes de la nostra matèria com és la lectura, l'expressió escrita... tot en català. L'eina ha permès elaborar un pòster que s'ha mostrat als alumnes i que ha agradat moltíssim, bàsicament perquè és una eina molt divertida i s'obtenen uns resultats fantàstics i atractius. Vista la recepció dels alumnes s'ha plantejat que tots els llibres de lectura es presentaran al principi del curs usant aquest recurs ja que des del Departament de Català s'ha decidit que és una eina molt atractiva per als nins i que el proper curs podria ser una bona eina per començar-hi i intentar atreure així, als alumnes cap a la lectura.
Un altre aspecte a comentar és l'ús que se li donarà a l'eina. Els alumnes de 1r i 2n de l'ESO han de realitzar una guia de viatges per a la tercera avaluació que comença ja en unes setmanes, se'ls ha plantejat usar l'eina glogster com un recurs per tal de presentar les seves guies, així, usant el canó de l'aula es visualitzaria el seu glog mentre realitzen l'exposició i mostren les guies creades, o fins i tot, que la seva guia sigui un glog. Els alumnes s'han mostrat d'allò més interessats després de visualitzar el glog realitzat per la docent.
Personalment, aquest eina m'ha resultat una de les més interessants, sobretot perquè crec que és una eina d'allò més interessant per tal de treballar amb els nins ja que els resultats s'obtenen de manera immediata i resulta molt motivador si tenim en compte que el nostre alumnat és castellanoparlant i costa moltíssim que escriguin en català, llegesquin... Per tant, consider que aquesta és una de les grans eines descobertes durant aquest curs i una eina que se seguirà utilitzant.

Podeu visualitzar el resultat del treball entrant al glog elaborat per la docent: