dimecres, 9 de febrer de 2011

4. HABILITAT LINGÜÍSTICA. CONVERSAR


Totes les habilitats lingüístiques treballades fins al moment, evidentment, que són molt importants per a nosaltres en la matèria que treballam diàriament, però tampoc no cal oblidar que la conversa ens ajuda en l'apartat d'oralitat de l'assignatura, en som ben conscient com de complicat és treballar la conversa amb determinats grups, ja que és difícil treballar-la si no es donen uns requisits concrets per a què sigui efectiu el treball d'aquesta habilitat. Per aquest motiu, s'ha decidit treballar aquest aspecte amb un grup del Taller de llengua.

EXERCICIS:
- Selecció d'un tema interessant per als alumnes.
- Elaboració d'un breu esquema escrit.

ACTIVITAT:
- Exposició oral.
- Debat - exposició individual.

REFLEXIÓ:
L'activitat plantejada inicialment consistia en la selecció d'un tema que interessara aquest grup d'alumnes, tot i que, finalment se'ls ha proposat el tema de les nacionalitats. Els alumnes havien de realitzar una petita exposició i debatre, però com que els alumnes són nouvinguts, no ha estat possible realitzar un debat, si tenim en compte el significat literal de la paraula. Els alumnes, de diferent procedència han enregistrat les seves reflexions després del treball del tema.
L'activitat ha resultat positiva ja que el fet d'escoltar-se els ha sorprès, i més encara, si tenim en compte que mai s'havien escoltat parlant català, així, s'han pogut fer petites correccions sobre les seves pronunciacions i exposicions, que ells també han pogut escoltar.
La sessió s'ha portat a terme amb un grup del Taller de llengua de diferent procedència. La gravació que trobareu a continuació és sols de tres dels alumnes del grup, de 1r de l'ESO.
-Philip Kablitz- 1r C
-Bryan Gaona- 1r F
-Eric Caizaluisa - 1r E

El treball ha resultat d'allò més interessant, no sols per a la docent, sinó també per als alumnes, ja que s'han treballat diferents aspectes del currículum amb una única sessió.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada