divendres, 28 de gener de 2011

2. HABILITAT LINGÜÍSTICA:
- LLEGIR

En l'apartat anterior treballàvem l'habilitat lingüística d'escoltar, a continuació, veurem com podem treballar l'habilitat: llegir. Aquesta, juntament amb l'anterior, hem de comentar que no són individuals ni independents, més bé, tot el contrari. En aquest apartat veurem com amb un text seleccionat es pot treballar més d'un aspecte del currículum, ben bé, com comentàvem en l'anterior activitat. Hem de remarcar, abans d'endinsar-nos en l'activitat concreta, que la nostra assignatura que treballa, principalment, la competència lingüís
tica, necessita de les quatre grans habilitats lingüístiques, en aquest cas veurem com les noves tecnologies ens ajuden a crear éssers competents, lingüísticament parlant.

Treball: l'alumnat, havia de realitzar una activitat de lectura, comprensió, subratllat d'informació (usant ordinadors), selecció i elaboració d'un mapa conceptual. La idea principal que sorgí inicialment era treballar un text llegit en classe, que podien trobar en línia i que l'havien de treballar usant les eines que els facilitaven els seus ordinadors respectius, per tant, internet. Treballàrem, d'aquesta manera, més d'un aspecte, l'objectiu final era l'elaboració d'un mapa conceptual, podent utilitzar aquest recurs, d'ara endavant, per estudiar cadascun dels nou continguts que s'aniran veient al llarg
del curs, i de la seva vida, més enllà del centre educatiu.

A continuació, podreu veure l'activitat plantejada i els resultats obtinguts.

- ACTIVITAT
Els alumnes havien d'anar a la següent direcció:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d75.htm


allà varen trobar un text en format Word que contenia quatre continguts sobre tipologia textual com són els textos instructius, predictius, argumentatius i explicatius. Havien de llegir, individualment, el text, després es llegí oralment. Posteriorment, havien subratllar amb el ratolí, la informació més important, després la comentaren oralment. L'objectiu final s'assolí quan l'alumnat, després d'una petita explicació i reflexió sobre el funcionament del programa CMap Tools, a continuació, els alumnes crearen els seus mapes conceptuals (http://www.

cmap.ihmc.us)

- VALORACIÓ

El resultat de l'activitat ha estat positiu. Els alumnes han participat en l'activitat des del principi, el fet de subratllar un text en format word, usant els ordinadors els ha resultat d'allò més novedós i sorprenent. Posteriorment, allò més complicat ha estat posar en marxa el CMap Tools, tot i que, tot d'una es posaren i varen realitzar mapes conceptuals molt ben elaborats, si tenim en compte que acabaven de conèixer el funcionament del programa. Finalment, els alumnes han mostrat els seus mapes conceptuals als companys, no tots, ja que el temps és breu i no vàrem poder mostrar-los tots.
Els alumnes han treballat, així, la lectura individual i en veu alta, la comprensió lectora, una de les tècniques d'estudi com és el
subratllat, i posteriorment, l'elaboració d'un mapa conceptual amb les idees principals del text. La finalitat serà, bàsicament, que aprenguin a realitzar aquest tipus de feina més enllà de l'aula, utilitzant els mapes conceptuals, com una eina d'ús habitual.

A continuació, trobareu un exemple de mapa conceptual realitzat per la docent i que s'ha usat com a mostra.


MAPA CONCEPTUAL:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada